Beste bezoeker van onze website,

Van harte welkom op de site van basisschool De Arenberg in Zevenbergen. Samen met Kibeo De Arenberg zijn wij op weg naar het vormen van een kindcentrum. Daarnaast maken wij onderdeel van plan “Serena” in Zevenbergen West. We willen een veilige, warme school zijn voor zoveel mogelijk kinderen uit Zevenbergen.

Deze veilige omgeving is voorwaarde om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun leerproces. Dit in de breedste zin van het woord. Leren is voor ons meer dan een reken- of taallesje maken. Het is vooral, samen met ouders/verzorgers, vanuit verschillende verantwoordelijkheden, een basis leggen voor de verdere ontwikkeling van kinderen op weg naar een zelfstandige deelname in de maatschappij van (over-)morgen. Hoe deze maatschappij eruit ziet, is niet duidelijk. Wat voor ons wel duidelijk is, is dat kunnen samenwerken, zelfstandig kunnen werken, zelfvertrouwen hebben en kunnen “leren” onmisbare kwaliteiten zijn voor kinderen, om zich straks optimaal te kunnen ontplooien.

Dit vereist voor ons onderwijs bewuste keuzes maken. Keuzes die samen komen in ons motto:

“Samen sterker naar de toekomst.”

In dat motto staat het woord samen centraal. Eén van onze kernwoorden die daar mee samen hangt, is dan ook “coöperatief”. De andere drie kernwoorden zijn: welbevinden, eigenaarschap en toekomstgericht. Gekeken naar het welbevinden van onze leerlingen richten we ons op Basisschool De Arenberg op het eigenaarschap van leerlingen door coöperatief en toekomstgericht te werken met elkaar!

Dit schooljaar gaan we verder met het vervolg, level 2, op de rode draad in ons onderwijs (coöperatief leren) . We hebben gekozen voor het traject “Leren zichtbaar maken” waarmee we het derde jaar ingaan. Tevens richten we ons bij het jonge kind op ‘Spelend Leren’.

Mocht u na het lezen van deze website meer over onze school willen weten, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. U kunt dit telefonisch doen via het nummer 0168- 370589. Via de mail is een andere mogelijkheid: info.arenberg@dewaarden.nl.

Op de site www.scholenopdekaart.nl kunt u meer informatie vinden over onze school.