Cultuur

Cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de Arenberg wordt vormgegeven door diverse culturele activiteiten naast de lessen: muziek, handvaardigheid, tekenen, gym.
De culturele activiteiten vinden plaats in de volgende disciplines:

  • literatuur: in samenwerking met de bibliotheek; enkele groepen brengen een bezoek aan de bibliotheek, er wordt voorgelezen in school en tijdens de Kinderboekenweek maken we gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek.
  • dans: elke groep heeft een groepsviering waarbij de kinderen diverse optredens laten zien. Ter voorbereiding hierop volgen de kinderen een dansworkshop.
  • drama: alle kinderen presenteren zich tijdens de groepsviering of een musical.
  • beeldende vorming: vanuit de methode Moet je Doen werken de leerlingen wekelijks met diverse materialen tijdens handvaardigheid en tekenlessen.
  • muziek: naast de muzieklessen in de klas, hebben enkele groepen in de school ook muziekprojecten van meerdere lessen gegeven door professionals.
  • audiovisuele vorming: bezoek van een bioscoop en een fotografieworkshop behoren hiertoe.
  • erfgoededucatie: Alle groepen maken kennis met het erfgoed in de omgeving of naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis in Nederland. Diverse uitstapjes en leuke projecten staan hiervoor op het programma.

Hiernaast wordt er elk jaar 2 keer een Arenberg Atelier georganiseerd waarbij de kinderen 3 middagen achtereen werken aan één van bovengenoemde disciplines. Dit gebeurt groepsdoorbrekend. Ook is er regelmatig samenwerking met diverse sportverenigingen uit Zevenbergen.

 

Brede school

Als Brede school werken we regelmatig samen met diverse instanties binnen Zevenbergen. Er is een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf in ons pand De Kleurenboom.

Diverse bewoners van Serena helpen ons graag met handvaardigheids- en technieklessen, waarna wij ze elke jaar weer trakteren op pannenkoeken tijdens de Pannenkoekendag.

Na schooltijd is er voor alle kinderen van Zevenbergen de mogelijkheid om op diverse locaties, leuke activiteiten te doen. Kijk voor meer informatie op de site van Meer Moerdijk.

beleidsplan cultuureducatie 2017-2020

Actueel

herhalingscursus BHV-ers

Onlangs hebben de BHV-ers van De Arenberg (juf Angelique, juf Anouk, juf Marloes en juf Angela) weer een herhalingscursus gevolgd. Hierbij is onder me ...
[lees verder]

Data groepsviering

Helaas staat op de kalender niet altijd de juiste indeling van de groepsvieringen van dit schooljaar vermeld. Daarom hier de juiste indeling: 1 ...
[lees verder]

We zijn weer begonnen!

De zomervakantie is weer voorbij! Hopelijk heeft iedereen heerlijk kunnen genieten van het mooie weer en veel leuke dingen kunnen doen. Ondertussen zi ...
[lees verder]

ontruimingsoefening

Maandagmorgen 19 juni hebben we wederom een  ontruimingsoefening gehouden in ons pand. Dit keer ging het om een onaangekondigde oefening. Alle leerli ...
[lees verder]