Cultuur

Cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de Arenberg wordt vormgegeven door diverse culturele activiteiten naast de lessen: muziek, handvaardigheid, tekenen, gym.
De culturele activiteiten vinden plaats in de volgende disciplines:

  • literatuur: in samenwerking met de bibliotheek; enkele groepen brengen een bezoek aan de bibliotheek, er wordt voorgelezen in school en tijdens de Kinderboekenweek maken we gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek.
  • dans: elke groep heeft een groepsviering waarbij de kinderen diverse optredens laten zien. Ter voorbereiding hierop volgen de kinderen een dansworkshop.
  • drama: alle kinderen presenteren zich tijdens de groepsviering of een musical.
  • beeldende vorming: vanuit de methode Moet je Doen werken de leerlingen wekelijks met diverse materialen tijdens handvaardigheid en tekenlessen.
  • muziek: naast de muzieklessen in de klas, hebben enkele groepen in de school ook muziekprojecten van meerdere lessen gegeven door professionals.
  • audiovisuele vorming: bezoek van een bioscoop en een fotografieworkshop behoren hiertoe.
  • erfgoededucatie: Alle groepen maken kennis met het erfgoed in de omgeving of naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis in Nederland. Diverse uitstapjes en leuke projecten staan hiervoor op het programma.

Hiernaast wordt er elk jaar 2 keer een Arenberg Atelier georganiseerd waarbij de kinderen 3 middagen achtereen werken aan één van bovengenoemde disciplines. Dit gebeurt groepsdoorbrekend. Ook is er regelmatig samenwerking met diverse sportverenigingen uit Zevenbergen.

 

Brede school

Als Brede school werken we regelmatig samen met diverse instanties binnen Zevenbergen. Er is een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf in ons pand De Kleurenboom.

Diverse bewoners van Serena helpen ons graag met handvaardigheids- en technieklessen, waarna wij ze elke jaar weer trakteren op pannenkoeken tijdens de Pannenkoekendag.

Na schooltijd is er voor alle kinderen van Zevenbergen de mogelijkheid om op diverse locaties, leuke activiteiten te doen. Kijk voor meer informatie op de site van Meer Moerdijk.

beleidsplan cultuureducatie 2017-2020

Actueel

Informatieavond voor ouders van groep 1/2-leerlingen

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen in groep 1-2 is er op donderdag 11 januari 2018 een extra informatieavond over dit schooljaar op De Arenberg. ...
[lees verder]

Week van de Mediawijsheid

Van vrijdag 17 november t/m vrijdag 24 november is de week van de Mediawijsheid. Dit schooljaar doen we hier voor het eerst aan mee. In elke groep wor ...
[lees verder]

mozaïekbankjes

Een aantal weken heeft de werkgroep Kleurrijk Serena, de wijk en de kinderen van De Kleurenboom gewerkt aan het maken van zitelementen. Deze zijn gema ...
[lees verder]

succesvolle ontruimingsoefening

Op donderdag 26 oktober hebbenn we onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. We willen namelijk graag dat, in geval van een calamit ...
[lees verder]

Ouderportaal ParnasSys

Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal van ParnasSys? Hierlangs blijft u goed op de hoogte van o.a. de vorderingen van uw kind(eren)! Klik ...
[lees verder]