Cultuur

Cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de Arenberg wordt vormgegeven door diverse culturele activiteiten naast de lessen: muziek, handvaardigheid, tekenen, gym.
De culturele activiteiten vinden plaats in de volgende disciplines:

  • literatuur: in samenwerking met de bibliotheek; enkele groepen brengen een bezoek aan de bibliotheek, er wordt voorgelezen in school en tijdens de Kinderboekenweek maken we gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek.
  • dans: elke groep heeft een groepsviering waarbij de kinderen diverse optredens laten zien. Ter voorbereiding hierop volgen de kinderen een dansworkshop.
  • drama: alle kinderen presenteren zich tijdens de groepsviering of een musical.
  • beeldende vorming: vanuit de methode Moet je Doen werken de leerlingen wekelijks met diverse materialen tijdens handvaardigheid en tekenlessen.
  • muziek: naast de wekelijkse muzieklessen in de klas, waarvan om de week een les wordt geven door onze muziekspecialist: Juf Anouk, hebben enkele groepen in de school ook muziekprojecten van meerdere lessen gegeven door externe professionals.
  • audiovisuele vorming: bezoek van een bioscoop en een fotografieworkshop behoren hiertoe.
  • erfgoededucatie: Alle groepen maken kennis met het erfgoed in de omgeving of naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis in Nederland. Diverse uitstapjes en leuke projecten staan hiervoor op het programma. De groepen 1 t/m 5 bezoeken een voorstelling.  

Hiernaast wordt er elk jaar 2 keer een Arenberg Atelier georganiseerd waarbij de kinderen 3 middagen achtereen werken aan één van bovengenoemde disciplines. Dit gebeurt groepsdoorbrekend. Ook is er regelmatig samenwerking met diverse sportverenigingen uit Zevenbergen.

Cultuurbeleid van De Arenberg

Brede school

Als Brede school werken we regelmatig samen met diverse instanties binnen Zevenbergen. Er is een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf in ons pand De Kleurenboom.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zal er een sportieve samenwerking plaats gaan vinden met Meer Moerdijk en het Marklandcollege. 

Diverse bewoners van Serena helpen ons graag met handvaardigheids- en technieklessen, waarna wij ze elke jaar weer trakteren op pannenkoeken tijdens de Pannenkoekendag.

Na schooltijd is er voor alle kinderen van Zevenbergen de mogelijkheid om op diverse locaties, leuke activiteiten te doen. Kijk voor meer informatie op de site van Meer Moerdijk.