Vertrouwenspersoon

Jij komt op school om te leren, waar of niet? De meeste kinderen vinden het fijn op school. Je leert er veel en je hebt er vriendjes en vriendinnetjes. Voor sommige kinderen is de school niet zo leuk. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze sommige dingen heel moeilijk vinden. Of omdat ze zich niet veilig voelen op school.

Voel jij je fijn en veilig op school? Het is fijn als je vrienden en vriendinnen hebt op school. Maar als er kinderen in je groep zitten die je steeds pesten, dan zie je er tegenop om naar school te gaan. Of als iemand je steeds pijn doet op het plein, dan is buitenspelen ineens ook niet meer zo leuk. Of als kinderen vervelende grappen of vervelende taal tegen je gebruiken. Of vervelend zijn via sociale media bijv. What’s app. Meer informatie is te vinden op www.pestweb.nl. Of als je vindt dat de meneer of de juf of anderen naar tegen je doen, dan ga je liever ook niet naar school.  En soms is het heel moeilijk om daarover te praten! Vaak kunnen je eigen ouders, juf of meneer je helpen met problemen. Maar als je andere hulp nodig hebt: blijf net zo lang zoeken tot je iemand gevonden hebt die je helpt. Weet dat het altijd de moeite waard is om er over te praten, want jij bent de moeite waard!

Op school hebben we daarvoor een vertrouwenspersoon. Daar kun je het altijd aan vertellen. Op onze school zijn wij, juf Carine en juf Jopie,  de vertrouwenspersonen. Juf Carine is op maandag, dinsdag en woensdag (na Sinterklaas i.p.v. woensdag vrijdag) aanwezig en juf Jopie is donderdag, vrijdag en soms op woensdag aanwezig. Wij zijn er speciaal voor jou!

Kom gerust, ook al durf je niet zo goed; ook al heeft iemand gezegd dat je er met niemand over mag praten; wel doen hoor! Over sommige dingen mogen geen geheimen zijn. Wat doet de vertrouwenspersoon dan? Wij zijn speciaal om:
– goed naar je te luisteren
– je te geloven
– samen met jou te zoeken naar een oplossing voor jouw probleem
– je te vertellen wat je het beste kan doen.

Als je ons nodig hebt, horen wij dat graag!

Groetjes,

juf Carine               juf Jopie 

 

Actueel

Informatieavond voor ouders van groep 1/2-leerlingen

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen in groep 1-2 is er op donderdag 11 januari 2018 een extra informatieavond over dit schooljaar op De Arenberg. ...
[lees verder]

Week van de Mediawijsheid

Van vrijdag 17 november t/m vrijdag 24 november is de week van de Mediawijsheid. Dit schooljaar doen we hier voor het eerst aan mee. In elke groep wor ...
[lees verder]

mozaïekbankjes

Een aantal weken heeft de werkgroep Kleurrijk Serena, de wijk en de kinderen van De Kleurenboom gewerkt aan het maken van zitelementen. Deze zijn gema ...
[lees verder]

succesvolle ontruimingsoefening

Op donderdag 26 oktober hebbenn we onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. We willen namelijk graag dat, in geval van een calamit ...
[lees verder]

Ouderportaal ParnasSys

Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal van ParnasSys? Hierlangs blijft u goed op de hoogte van o.a. de vorderingen van uw kind(eren)! Klik ...
[lees verder]