Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit drie leden uit het team en drie ouders van schoolgaande kinderen. Samen behartigen ze de belangen van de school in het algemeen.
De MR komt ongeveer acht keer per jaar samen en houdt zich dan bezig met onderwerpen als bijvoorbeeld begroting, formatie, veiligheid en vakantieplanning. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het MR-reglement anders voorschrijft. Dit MR-reglement ligt op school ter inzage. De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de MR.

Als ouder kunt u altijd met opmerkingen of vragen bij de MR terecht. Deze vragen proberen we te beantwoorden en uw opmerkingen nemen we mee in de MR vergadering. Door uw vragen en opmerkingen weten we wat er leeft bij u als ouder, en kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van de kinderen van De Arenberg.

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:
Menno Lobensteijn (ouder) voorzitter
Corine Goedhart (ouder)
Jeroen Lockefeer (ouder)
Kim Silvius (teamlid) secretaris
Fré Borggreve (teamlid)
Jopie Bastiaansen (teamlid)

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons altijd mailen: mr.arenberg@dewaarden.nl.

Het reglement van Stichting De Waarden vindt u hier.