VOS

De VOS werkgroep is samengesteld uit ouders en leerkrachten van basisschool De Arenberg. De werkgroep houdt zich bezig met het verkeersonderwijs in en rondom de school. De leden van de VOS werkgroep komen gemiddeld eens in de twee maanden bijeen. Ons takenpakket bestaat onder andere uit:
* de organisatie van minimaal twee verkeersactiviteiten per groep. Voorbeelden hiervan zijn het lopen van de schoolomgevingsroute voor de onderbouw en het “dode hoek” project voor de groepen 7 en 8,
* de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school in de gaten houden en, zo nodig, advies uitbrengen om deze te verbeteren.

De leden van de VOS groep zijn: Yvette de Neef, Esther Cabaret en Bonnie Farla.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons altijd mailen: vos@arenberg.nl.

Actueel

Groepsviering

Op donderdag 21 september staat de eerste groepsviering van dit schooljaar gepland. De leerlingen van de groepen 1-2 C en 1-2 D zullen onder begeleidi ...
[lees verder]

Startgesprekken

De komende week is het weer tijd voor de startgesprekken. Als het goed is, hebben alle ouders ondertussen bericht ontvangen wanneer zij verwacht worde ...
[lees verder]

Ouderportaal ParnasSys

Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal van ParnasSys? Hierlangs blijft u goed op de hoogte van o.a. de vorderingen van uw kind(eren)! Klik ...
[lees verder]