VOS

De VOS werkgroep is samengesteld uit ouders en leerkrachten van basisschool De Arenberg. De werkgroep houdt zich bezig met het verkeersonderwijs in en rondom de school. De leden van de VOS werkgroep komen gemiddeld eens in de twee maanden bijeen. Ons takenpakket bestaat onder andere uit:
* de organisatie van minimaal twee verkeersactiviteiten per groep. Voorbeelden hiervan zijn het lopen van de schoolomgevingsroute voor de onderbouw en het “dode hoek” project voor de groepen 7 en 8,
* de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school in de gaten houden en, zo nodig, advies uitbrengen om deze te verbeteren.

De leden van de VOS groep zijn: Yvette de Neef, Esther Cabaret en Bonnie Farla.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons altijd mailen: vos@arenberg.nl.

Actueel

zomervakantie

Na een aantal warme dagen in de klas, is het dan zover: zomervakantie! Ook het team van De Arenberg knijpt er even tussenuit om lekker te genieten. We ...
[lees verder]

Ouderportaal

Eerder hebben we aangegeven dat het gedeelte van de niet-methodegebonden toetsen binnen het ouderportaal vanaf maandag 18 juni weer zichtbaar zou zijn ...
[lees verder]

ontruimingsoefening

Maandagmorgen 19 juni hebben we wederom een  ontruimingsoefening gehouden in ons pand. Dit keer ging het om een onaangekondigde oefening. Alle leerli ...
[lees verder]

Ouderportaal ParnasSys

Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal van ParnasSys? Hierlangs blijft u goed op de hoogte van o.a. de vorderingen van uw kind(eren)! Klik ...
[lees verder]