VOS

De VOS werkgroep is samengesteld uit ouders en leerkrachten van basisschool De Arenberg. De werkgroep houdt zich bezig met het verkeersonderwijs in en rondom de school. De leden van de VOS werkgroep komen gemiddeld eens in de twee maanden bijeen. Ons takenpakket bestaat onder andere uit:
* de organisatie van minimaal twee verkeersactiviteiten per groep. Voorbeelden hiervan zijn het lopen van de schoolomgevingsroute voor de onderbouw en het “dode hoek” project voor de groepen 7 en 8,
* de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school in de gaten houden en, zo nodig, advies uitbrengen om deze te verbeteren.

De leden van de VOS groep zijn: Yvette de Neef, Esther Cabaret en Bonnie Farla.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons altijd mailen: vos@arenberg.nl.

Actueel

Informatieavond voor ouders van groep 1/2-leerlingen

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen in groep 1-2 is er op donderdag 11 januari 2018 een extra informatieavond over dit schooljaar op De Arenberg. ...
[lees verder]

Week van de Mediawijsheid

Van vrijdag 17 november t/m vrijdag 24 november is de week van de Mediawijsheid. Dit schooljaar doen we hier voor het eerst aan mee. In elke groep wor ...
[lees verder]

mozaïekbankjes

Een aantal weken heeft de werkgroep Kleurrijk Serena, de wijk en de kinderen van De Kleurenboom gewerkt aan het maken van zitelementen. Deze zijn gema ...
[lees verder]

succesvolle ontruimingsoefening

Op donderdag 26 oktober hebbenn we onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. We willen namelijk graag dat, in geval van een calamit ...
[lees verder]

Ouderportaal ParnasSys

Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal van ParnasSys? Hierlangs blijft u goed op de hoogte van o.a. de vorderingen van uw kind(eren)! Klik ...
[lees verder]