VOS

VOS (VEILIGHEID OM SCHOOL) 

Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer als zij naar school gaan. Zij moeten leren zich veilig te gedragen en zij moeten zich veilig kunnen voelen in het verkeer. Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ouders/verzorgers, school, gemeente, politie en VVN. Daarom is er op school een verkeersgroep (VOS) opgericht.

De werkgroep probeert meer aandacht te krijgen voor de verkeersveiligheid van onze kinderen. Zij proberen ook de veiligheid rond de school te verbeteren. Op onze school zijn de leden van de werkgroep Bonnie Farla, Esther Cabaret en Jacqueline Thijssen.

Op De Arenberg worden er door deze werkgroep activiteiten ontplooid. Hierbij kan gedacht worden aan o.a.: – de schoolomgevingsroute voor groep 1 t/m 4, – verkeerslessen, – deelname aan Streetwise, – in groep 7 een schriftelijk verkeersexamen en in samenwerking met de plaatselijke VVN het praktische verkeersexamen.

Twee keer per schooljaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen alle scholen van Stichting de Waarden en de gemeente.

De Arenberg is in het bezit van het Brabants Veiligheids Label (BVL).

Wilt u meer informatie of heeft u iets in te brengen kunt u ons altijd mailen: vos@arenberg.nl.