Leren Zichtbaar Maken (LZM)

Op de Arenberg werken wij met Leren Zichtbaar Maken. John Hattie is de grondlegger van Leren Zichtbaar Maken. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan en heeft ontdekt dat het leren van leerlingen afhankelijk is van een aantal factoren. De focus bij Leren Zichtbaar Maken ligt op;

* het leren van de leerling;
* de impact van de leerkracht op het leren;
* de manier om deze impact te vergroten
* de continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

Wij, op RKBS De Arenberg, nemen de factoren van Leren Zichtbaar Maken mee in onze manier van onderwijs geven.

Eigenaarschap
Belangrijk is om de leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces als ze weten aan welke doelen ze werken en als ze weten wat ze moeten doen om deze doelen te kunnen behalen. Dit doen wij met behulp van de drie onderstaande vragen;
* Waar sta ik nu?
* Waar werk ik naar toe?
* Wat wordt mijn volgende stap?

Succescriteria en doelen stellen
Een leerling leert pas wanneer hij/zij weet wat hij/zij  aan het leren is (doel) Een leerling leert pas als hij/zij weet wat het doel is en als hij/zij weet wanneer hij/zij het doel bereikt heeft (succescriteria). Door het opstellen van doelen en succescriteria is het eenvoudiger om effectieve feedback te geven. Op deze manier weten de leerlingen wat ze aan het leren zijn en zijn ze meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Succescriteria zorgen ervoor dat het leerdoel uit elkaar gehaald wordt. Hierdoor is het leerdoel een duidelijk geformuleerde zin. De succescriteria bieden de leerlingen houvast om het doel te kunnen bereiken. Op RKBS De Arenberg worden de succescriteria niet alleen gemaakt door de leerkracht, maar soms ook samen met de leerlingen. Succescriteria gebruiken wij bij heel veel vakken en het kan ook gericht zijn op het gedrag van de klas. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

Voorbeeld succescriteria
Voorbeeld succescriteria

Doelenmuren
Met een doelenmuur maken wij in de klas zichtbaar wat we willen bereiken. De productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid en het plezier in leren gaan hierdoor vooruit. Het is voor de leerlingen duidelijk wat zij gaan leren. Hierdoor worden de leerlingen meer eigenaar van het eigen leerproces. De leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces. Er wordt bij ons op school al vanaf groep 1 gewerkt met een doelenmuur. In sommige klassen zijn de doelenmuren niet op de muur te vinden, maar in de laatjes van de leerlingen. Op deze wijze is het een werkdocument voor de leerlingen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van onze doelenmuren.

Voorbeeld doelenmuur
Voorbeeld doelenmuur

Aan het begin van een thema wordt de doelenmuur/doelenkaart gepresenteerd. Bij rekenen maken wij gebruik van vooraftoetsen. Vooraftoetsen zijn toetsen die erg lijken op de toetsen die aan het einde van het thema komen, maar dan net met wat andere woorden/getallen. Door het afnemen van een vooraftoets weet de leerkracht wat een leerling al kan en kan hier tijdens het thema op inspelen. Ook weten de leerlingen al wat zij al kunnen en waar zij juist aan moeten werken. Hierdoor wordt het eigenaarschap van de leerlingen vergroot.

Voorbeeld werkplan

LeerKRACHTen
Op de Arenberg werken alle groepen met de 8 leerKRACHTen van Leren Zichtbaar Maken. Wij maken gebruik van onze zelfontworpen ‘uiltjes’, omdat de uil behoort tot het logo van de school. Het doel van de leerKRACHTen is om een gemeenschappelijke leertaal te ontwikkelen. De leerKRACHTen hangen zichtbaar bij ons in de school en in de klas. Verdeeld over het schooljaar besteden wij aandacht aan elke leerKRACHT. Er worden succescriteria aan gekoppeld.

De leerKRACHTen van RKBS De Arenberg

Feedback geven
In maart 2020 zouden wij een studiedag hebben over het geven van feedback. Door het corona virus is deze studiedag opgeschoven naar het najaar. Echter is dit wel een onderdeel waar wij als team mee bezig zijn en verder willen uitdiepen.