ICT


Live video en opnames (virtuele klas) en AVG (privacy):

De school is verantwoordelijk voor de verwerking van het beeldmateriaal en zorgt ervoor dat regels en afspraken nageleefd worden.

Een “virtuele klas” is geen publiek maken. Een “virtuele klas” geldt als een besloten omgeving. Uw toestemming om beeldmateriaal publiek te mogen gebruiken is hierdoor niet van toepassing.

Dit betekent dat de leerkracht tijdens zijn/haar les videobeelden mag delen met de op dat moment afwezige leerlingen, via een live verbinding of via eerder gemaakte opnames.

De school is niet verantwoordelijk voor wat er met deze beelden bij u thuis gebeurt. Het delen van deze beelden vallen onder de gedragscode met betrekking tot de AVG:

  • Ouders delen geen foto’s/video’s welke gemaakt zijn onder schooltijd waarop anderen dan hun eigen kind te zien is.