ICT

Bingel
Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een eigen chromebook en koptelefoon.
Wij gaan werken met Bingel. Bingel is een digitaal platform. Via dit programma zullen wij rekenen gaan verwerken. We zullen dus niet meer werken in werkboekjes, maar via het chromebook.

ICT-leerlijn
Onze ICT werkgroep gaat in schooljaar 2020-2021 aan de slag met het ontwikkelen / onderzoeken van een ICT leerlijn. In deze leerlijn willen we onder andere mediawijsheid, omgang met de computer, internetgebruik en programmeren terug laten komen.

Google Classroom
Op De Arenberg maken wij in de groepen 5 t/m 8 gebruik van de Google Classroom. Via dit programma kunnen kinderen Google Documenten en Google Presentaties aanmaken. De kinderen kunnen thuis werken aan presentaties, spreekbeurten en werkstukken. Ook kunnen er vragen gesteld worden en kunnen de leerkrachten meekijken.

Live video en opnames (virtuele klas) en AVG (privacy):
De school is verantwoordelijk voor de verwerking van het beeldmateriaal en zorgt ervoor dat regels en afspraken nageleefd worden.

Een “virtuele klas” is geen publiek maken. Een “virtuele klas” geldt als een besloten omgeving. Uw toestemming om beeldmateriaal publiek te mogen gebruiken is hierdoor niet van toepassing.

Dit betekent dat de leerkracht tijdens zijn/haar les videobeelden mag delen met de op dat moment afwezige leerlingen, via een live verbinding of via eerder gemaakte opnames.

De school is niet verantwoordelijk voor wat er met deze beelden bij u thuis gebeurt. Het delen van deze beelden vallen onder de gedragscode met betrekking tot de AVG:

  • Ouders delen geen foto’s/video’s welke gemaakt zijn onder schooltijd waarop anderen dan hun eigen kind te zien is.