IB

Op onze school is juf Marie-Louise onze IB-er. De intern begeleider heeft als taak leerkrachten te begeleiden met de (extra) zorg voor hun leerlingen. De intern begeleider is actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen heeft de intern begeleider verschillende taken en activiteiten.

 Juf Marie-Louise