IB

Op onze school wordt het IB-team gevormd door juf Joke en juf Marie-Louise. De intern begeleiders hebben als taak leerkrachten te begeleiden met de (extra) zorg voor hun leerlingen. De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten.

 Juf Joke

 Juf Marie-Louise