IB

IB-er op De Arenberg.

Op onze school is juf Suzanne onze IB-er. De Intern begeleider heeft als taak het zorgbeleid van onze school verder te ontwikkeling, coördinatie en uit te voeren. Ook heeft zij als taak om de leerkrachten te begeleiden met de (extra) zorg van hun leerlingen. Door de trend in het basisonderwijs van de afgelopen jaren om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden en niet over te plaatsen naar speciaal onderwijs is de vraag naar een duidelijk (leerling)zorgbeleid gegroeid. De IB’er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte. Daarnaast coördineert zij de remedial teaching, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Zij coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Verder voert zij overleg met en is hij aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft zij leiding aan leerlingbesprekingen.

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen. In het leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen mee af te stemmen.

De IB-er is actief op drie niveaus:
– De zorg in de klas
– De zorg in de school
– De bovenschoolse en schoolnabije zorg.