Visie

In schooljaar 2012-2013 hebben we onze missie en visie herschreven. Leidraad werd toen een brief de denkbeeldige leerling Arend van de Berg aan ons geschreven heeft, waarin hij het onderwijs op 11 mei 2016 beschrijft (deze brief is elders op de website te vinden). Inmiddels is deze leerling van school af, maar is hij ons nog niet vergeten wat blijkt uit de brief die hij in maart 2017 aan het team van De Arenberg heeft geschreven.

Zevenbergen, 8 maart 2017

Beste allemaal,

U kent mij vast nog wel. Ik ben Arend van de Berg, een oud-leerling die nu op het voortgezet onderwijs zit. Bij de kinderoptocht (mijn broertje en zusje liepen met De Arenberg mee) heb ik even gezellig met meneer Maas staan te kletsen. Hij was wel trots toen ik vertelde dat het zo goed met mij gaat op het voortgezet onderwijs en dat dat mede te danken is aan De Arenberg waarop zo goed ben voorbereid om de stap te maken.  Meneer Maas vertelde dat er veel nieuwe mensen op De Arenberg werken en dat zij zich al goed thuis voelen. Ondertussen  is alles “gewoon” door gegaan en werken de nieuwe mensen ook al echt “coöperatief”!
Wel gaf hij aan dat het fijn zou zijn als daar een vervolg op zou komen. Blijkbaar wordt er steeds meer bekend over hoe het brein werkt en  welke “aanpakken”  in het onderwijs een positieve invloed hebben op het leren van kinderen. Lijkt mij echt interessant. Ik kan mij best voorstellen dat ik in de toekomst ook in het onderwijs ga werken. Hij vertelde zeer enthousiast (en dat kwam niet door het biertje in zijn hand) over het Arenberg Atelier, kindgesprekken en de nieuwe  “computers” die er op school komen. Aan alles kon je merken dat hij er heel veel zin in heeft om voor de komende twee schooljaren een goed plan te maken om De Arenberg langzaam maar zeker nog beter te maken. Soms mis ik De Arenberg nog wel, vooral al ik de enthousiaste verhalen van mijn broertje en zusje hoor. Ik heb met meneer Maas afgesproken dat ik aan het einde van het schooljaar langs komt. Hij heeft mij beloofd dat hij dan meer kan vertellen over de plannen voor de komende twee jaar. Hij hoopt dat de vier kernwoorden die bij De Arenberg horen (coöperatief, veelzijdig, kwaliteit en toekomstgericht) wel blijven en mede bepalend blijven voor de ingeslagen richting.

Uiteraard loop ik dan ook even bij u binnen om bij te praten of kennis te maken.

Groeten,

Arend van de Berg

Inmiddels zijn bovenstaande stappen gemaakt en staat de richting voor de komende twee schooljaren vast. Onze motto en missie en visie en de daarbij behorende kernwaarden (coöperatief, veelzijdig, kwaliteit en toekomstgericht) worden daarbij niet gewijzigd.

Dit schooljaar staat in het teken van het samen maken van een nieuw schoolplan, waarin onze richting voor de komende schooljaren ( 2019-2023) wordt vastgelegd. Het beleid en de eisen  van de overheid, en het nieuwe koersplan van stichting De Waarden vormen daarvoor de basis. Het is aan ons om samen met de shareholders daar een bij De Arenberg passende vorm aan te geven. Een spannend traject waarbij we ook zeker de kinderen en de ouders zullen betrekken.

Actueel