Groep 4

De leerkrachten van deze groep zijn:

  

juf Anouk (ma-vr) en juf Margot (di-wo-do)
Tijdens haar zwangerschapsverlof wordt juf Margot vervangen door juf Simone op dinsdag en woensdag.

Hallo allemaal!

Wij zijn groep 4 van de Arenberg en zitten met 26 kinderen in de klas. Op maandag , donderdag en vrijdag hebben we les van juf Anouk en op dinsdag en woensdag is juf Simone in de klas. Juf Simone is tot en met carnaval in de klas omdat Juf Margot met zwangerschapsverlof is. Gelukkig komt zij na de voorjaarsvakantie weer terug.

We zitten in teams van 3 of 4 kinderen. We werken heel veel met structuren die horen bij Structureel Coöperatief Leren. Dan leer je veel beter samenwerken en leer je je klasgenoten goed kennen. Je komt veel meer aan de beurt en je doet op heel verschillende manieren mee in de lessen.

Dit jaar leren we een heleboel bij lezen, schrijven, rekenen, taal, spelling, verkeer, techniek, muziek, en handvaardigheid. En op maandag gaan we naar de gym. Ook hebben we sinds dit jaar een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Deze methode heet Naud, Meander, Brandaan. De andere groep 4 komt deze lessen en de verkeerslessen bij ons in de klas volgen. Dat is toch wel erg gezellig.

Bij rekenen leren we klok kijken en de tafeltjes! De tafel van 2, 5 en 10 hebben we al geleerd. Ook werken we natuurlijk met de chromebooks en daar oefenen we met taal, spelling en rekenen. We starten bijna alle dagen met een inloop. Op een inlooprooster kunnen we dan zien wat we gaan doen, alleen of met een maatje. Sommige kinderen krijgen dan alvast extra instructie. In de pauze spelen we lekker met elkaar buiten!

Elke dinsdag- en donderdagmiddag hebben we pleinwacht. Dan mogen we nog even buiten spelen als we op school komen.

1x in het jaar zijn wij aan de beurt voor de groepsviering.Dan gaan we optreden voor de hele school, onze ouders en opa’s en oma’s. Wij zijn pas aan het einde van het schooljaar aan de beurt.

Zo, jullie weten nu een beetje meer over groep 4.

We zijn een hele lieve (en een beetje gekke) klas en maken er een heel gezellig jaar van!