Groep 4-5

De leerkrachten van deze groep zijn:

 

juf Daniëlle (ma-di-wo) en juf Jopie (wo-do-vr)

Welkom in groep 4/5

Het schooljaar 2018-2019 is weer begonnen!

Groep 4/5 wordt gevormd door 25 kinderen (11 in groep 4 en 14 in groep 5) en 3 juffen. Juf Daniëlle is pas bevallen van een dochter (Mila) en haar verlof loopt nog tot de kerstvakantie. Juf Saskia vervangt haar tot die tijd.

Op maandag en dinsdag werkt juf Saskia/Daniëlle en op donderdag en vrijdag werkt juf Jopie. De woensdag is afwisselend juf Saskia/Daniëlle en juf Jopie. Meneer Marc (onderwijsassistent) is voorlopig iedere ochtend van de week aanwezig m.u.v. woensdagochtend, want dat is de vrije dag van meneer Marc.

In groep 4/5 krijgen we behalve rekenen, taal, lezen en spelling ook voor het eerst de vakken begrijpend lezen (alleen groep 5), Natuur/techniek (Naut), aardrijkskunde (Meander) en geschiedenis (Brandaan) ook wel NMB genoemd.

Na ongeveer 2 weken ronden we een thema af van aardrijkskunde of geschiedenis. Voor de toets van deze vakken leren de kinderen thuis. De ouders worden hiervan via een e-mailtje op de hoogte gesteld. Ze krijgen dan hun werkschrift mee naar huis waarin alle info, opdrachten, samenvatting en een proeftoets staan. De kinderen moeten dit werkschrift iedere dag mee terug naar school nemen, omdat hier nog opdrachten in staan waaraan zij moeten werken. Er is geen apart boek en werkschrift meer. Alles zit in dit ene werkschrift.

We werken hard en oefenen veel met de tafeltjes, klokkijken, lezen en woordjes correct schrijven.

Ook doen we 1 keer per week met groep 5 begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). Dit gaat altijd over een actueel onderwerp. We gaan op zoek naar woorden die we niet kennen, zinnen en woorden die we niet begrijpen en leren hiervoor bepaalde strategieën aan om tot een oplossing te komen.

Op vrijdagochtend gaan we gymmen.

Dit schooljaar staan er voor onze groep ook 2 musea ingepland. In november (vrijdag 02-11-2018) vindt er een museumbezoek plaats en ook in februari (donderdag 14-02-2019). Voor beide museumbezoeken zal er aan ouders gevraagd worden om voor vervoer en begeleiding te zorgen.

Samen gaan we dus voor een heel gezellig schooljaar zorgen!

U leest het, hier wordt hard gewerkt!

Groetjes van de kinderen, juffen en meneer van groep 4/5